Onderstaande vragen over bestuurskosten / declaraties van het college, hebben wij gezien de actualiteit van integriteit op 8 november 2012 bij het college ingediend.

Geacht college,

Op 1 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Noordwijk de gedragscode voor politieke ambtsdragers vastgesteld en kennis genomen van de handreiking van integriteit bij politieke ambtsdragers. Het thema ‘politieke integriteit’ beheerst vrijwel dagelijks het nieuws en mede met de ervaring van het soms opmerkelijke declaratiegedrag van enkele voorgaande Noordwijkse bestuurders, zoals destijds publiek gemaakt door RTL Nieuws, heeft Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen aan u:

Kunt u ons inzage verschaffen in de ‘bestuurskosten’ die vanaf het begin van deze bestuursperiode per lid van het college, per maand zijn gemaakt,  onderscheiden in:
-Bedrijfsvoeringskosten;
-Bestuurskosten die ten laste komen van de maandelijkse onkostenvergoeding aan de collegeleden;
-Bestuurskosten die niet ten laste komen van de maandelijkse onkostenvergoeding, die door een collegelid kunnen worden gedeclareerd, danwel rechtstreeks ten laste van de gemeente komen.

Wij gaan er hierbij vanuit dat u ons ook de bedoelde facturen kunt overleggen.

-Hebben wij wellicht in de onder 1 gedane uitsplitsing nog een onderdeel ‘bestuurskosten’ gemist? Zoja, welke?

-Kunt u ons inzage verschaffen in de wijze waarop het onder 1 (en evt. 2) bedoelde in de administratie wordt geboekt?

-Bent u bereid de onder 1 (en evt. 2) bedoelde informatie publiek te maken, zoals bijvoorbeeld op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina, en deze informatie ook periodiek bij te werken en te communiceren met de Noordwijkers? Zo ja, per wanneer en zo nee, waarom niet?

Uw schriftelijke antwoord zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman