Een meerderheid van de gemeenteraad van Noordwijk heeft op 25 januari 2018 de motie van D66, Lijst Salman Noordwijk, Puur Noordwijk en PVDA-GL hiertoe aangenomen.
Hier gaat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) graag mee aan de slag. De NWS heeft een aantrekkelijk plan voor compacte, verplaatsbare en duurzame woningen voor verschillende doelgroepen, van starters tot spoedzoekers.
De motie sluit aan bij het verkiezingsstandpunt Betaalbaar wonen in Noordwijk! Noordwijkers wonen in Noordwijk van Lijst Salman Noordwijk.