Lijst Salman Noordwijk staat voor een (h)eerlijk Noordwijk waarin wij met elkaar samenleven in onze historische plaats; hierbij hebben de Binders en de Zeeërs een gelijkwaardige rol. Ons oog is niet puur gericht op bijvoorbeeld de Zuid, het aantrekken van meer bezoekers of bestuurlijke hervorming omdat dat mooi lijkt. Ons oog is gericht op het belang van de Noordwijker. Wij doen wat de Noordwijker wil, door te luisteren, te begrijpen en het resultaat met de Noordwijker te bespreken. Daarom staan de volgende punten centraal in ons SALMANifest.