Bij het versturen van het aanslagbiljet 2018 is in veel gevallen geen bijsluiter meegezonden. Deze is vervolgens (digitaal) nagestuurd.
Per abuis is echter de bijsluiter voor de gemeente Lisse nagestuurd.
De nieuwe en juiste bijsluiter wordt momenteel digitaal aangeboden door Belastingen Bollenstreek via mijnoverheid.nl.
Meer info of vragen via belastingen@noordwijk.nl