In de openbare raadsvergadering van vanavond (woensdag 26 september 2012 om 20.00 uur) zal ik een motie indienen waarmee aan het college van burgemeester en wethouders opdracht wordt gegeven tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar het bekende Grent/Politie- incident van 12 augustus jl. Hiervoor is het noodzakelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad zich schaart achter deze motie. Ik spreek de hoop uit dat de collega raadsleden in meerderheid kiezen voor openheid van zaken en dat de kwestie dus niet in de doofpot gaat.

De raadsvergadering is vanaf 20.00 uur live te beluisteren via www.nens.nl

Later vanavond zal ik de motie op deze website plaatsen en verslag doen van de stemming en het besluit.

Dennis Salman