Op 21 maart kan in 335 gemeenten een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. In 45 andere gemeenten, waaronder Noordwijk, gaan wel de stemlokalen open, maar alleen vanwege het referendum over de ‘sleepwet’; de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Wij roepen u op gebruik te maken van uw stemrecht.
In Noordwijk zijn voor dit referendum tien stembureaus open. U vindt de stembureaus op de volgende plaatsen:
  1. Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1
  2. De Wieken, Wassenaarsestraat 5
  3. Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1
  4. Basisschool De Schapendel, Stakman Bossestraat 73
  5. De Muze, Wantveld  2
  6. Het Trefpunt, Schoolstraat 2
  7. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1
  8. Chr. Basisschool Hoffenne, Invaltij 17
  9. Brede school, Jan de Ridderstraat 6
  10. ’s Heeren Loo, locatie Noordwijkerduin (Eat & Meet), Rechthoeklaan 10
De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Wij van Lijst Salman Noordwijk zijn verbaasd dat er slechts 10 stembureaus worden geopend, terwijl bij alle andere verkiezingen alle 16 stembureaus open zijn.

In 39 van de 45 gemeenten waar volgende maand geen gemeenteraadsverkiezingen zijn, kunnen de kiesgerechtigde inwoners pas op 21 november naar de stembus.

Het gaat om gemeenten die per 2019 fuseren, of op de nominatie staan om samen te gaan zoals Noordwijk. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog buigen over het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Over dit wetsvoorstel (34832), welke nog in behandeling is, is op 31 januari een hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden.