Noordwijk- Lijst Salman Noordwijk doet definitief mee aan de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat nieuws maakte Dennis Salman afgelopen
weekend bekend.

“Aan het pijnlijk blootleggen van het falen van de Noordwijkse politiek vanuit
de oppositie hebben we een aardige taak, maar ik zie het als mijn burgerplicht
juist te voorkomen dat zaken fout gaan. Dat maakt ook dat ik niet anders kan
dan meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Noordwijk. De trap
moet van bovenaf worden schoongeveegd. Wij gaan dan ook voor deelname aan het
college van burgemeester en wethouders en dus een stevige vertegenwoordiging in
de gemeenteraad. Noordwijk is van onze inwoners, en niet van bestuurders die
Noordwijk als speeltje of carrièreopstapje of zien”, aldus Salman.

Salmanifest
Een grote groep bezorgde en betrokken inwoners heeft zich inmiddels rond Lijst
Salman Noordwijk verzameld. En ook wordt gezamenlijk gewerkt aan een
Salmanifest. Salman:  “Verkiezingsprogramma’s zijn volksverlakkerij.
Wij komen met een heel duidelijk, haalbaar en meetbaar programma waarmee ook een
einde wordt gemaakt aan de enorme geldverspilling, de doofpottencultuur en de
vriendjespolitiek”.

De bijzondere ‘S’ in het nieuwe logo van Lijst Salman Noordwijk symboliseert
dat alleen door samenwerking op basis van vertrouwen tussen de Noordwijkers en
de Noordwijkse politiek het doel van een (h)eerlijk Noordwijk gehaald kan
worden.