Portefeuille Maatschappij & Leefomgeving

 • Werken
 • Bereikbaarheid
 • Wonen
 • Openbare ruimte

Specificatie clusteronderdelen portefeuille

 • Werkgelegenheid
 • Sociale zaken
 • Integratie
 • Verkeer
 • Parkeren (inclusief -vergunningen)
 • Parkeerbeheer
 • Volkshuisvesting
 • Jongerenbeleid
 • De Grent
 • Beheer openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Dierenopvang