Noordwijk – Op 26 november jl. heeft Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

Geachte college,

Lijst Salman Noordwijk is door een aantal verontruste inwoners benaderd over het volgende.

Na eerdere exorbitante ontslagvergoedingen voor falende bestuurders van Marente zou de voorzitter van de Raad van Bestuur nu op non-actief gezet zijn. In augustus 2010 is deze voorzitter ondanks negatieve adviezen toch geïnstalleerd om na 3 jaar een geforceerd exit te krijgen. Een vertrekpremie kan oplopen tot enkele tonnen en ook de tarieven van interim bestuurders zijn niet misselijk. Hoewel gemeente Noordwijk niet direct verantwoordelijk is, bestaat er wel een indirecte taak voor het borgen van de belangen van de kwetsbare groep ouderen in Noordwijk, alsmede voor de grote groep Noordwijkers die dagelijks zorgdraagt voor het leveren van ‘de handen aan het bed’.

Lijst Salman Noordwijk heeft hierover de volgende vragen:

  1. Kloppen de geluiden uit het dorp over het vertrek van deze voorzitter?
  2. Is er sprake geweest van misstanden, en zo ja welke?
  3. Hoe wordt de zorg voor onze (o)pa en (o)ma geborgd?
  4. Hoe worden de belangen van het werkend personeel van Marente geborgd?
  5. Hoe verhoudt deze situatie zich tot de ingezette bezuinigingen bij Marente en de dieptrieste verschraling van de zorg?

Met vriendelijke groet,

namens Lijst Salman Noordwijk;

 
 
Dennis Salman