Zorg: Regie in eigen hand en uitvoering dicht bij de Noordwijker.

Lijst Salman Noordwijk wil eerst een inventarisatie van de zorgvraag, de zorgaanbieders en de financiering om met een gedegen voorstel te komen over de organisatie van de zorg in Noordwijk. Vooruitlopend op deze inventarisatie, geven wij, in deze notitie, onze visie op het kwaliteitsniveau die wij voor de Noordwijker wensen.

Jeugd

De jeugd in Noordwijk moet gelukkig kunnen zijn, een goede opleiding kunnen volgen, een sport en/of muziekinstrument kunnen beoefenen én gezond opgroeien. Lijst Salman wil zich hiervoor inzetten en ondanks de bezuinigingen meer investeren in een positief opvoedingsklimaat. Om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan pleit Lijst Salman Noordwijk voor een samenwerking met het School’s Cool project. Omdat we in een kustplaats wonen, vinden wij het een must dat het schoolzwemmen weer terugkomt.

Verstandelijk gehandicapten jongeren.

De jeugdnota is (nog) niet dekkend voor deze doelgroep en bijkomende problematiek. Lijst Salman maakt zich hier grote zorgen over. Wij zullen ons hier de komende tijd verder in gaan verdiepen. Binnen Lijst Salman zijn verschillende experts, werkzaam in diverse vakgebieden van de verstandelijk gehandicaptenzorg. Met hun expertise zullen wij komen tot een goed doordacht plan.

Noordwijkers die nu ondersteuning ontvangen of in de toekomst nodig hebben.De ondersteuning aan de Noordwijkers moet op een goed niveau gehandhaafd blijven. De veiligheid van de ouderen in Noordwijk moet gewaarborgd worden, denk aan babbeltrucs en dergelijke. De openbare toegankelijkheid in de WoonZorgCentra is nu te vrij. Om de sociale controle te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan, wil Lijst Salman Noordwijk een senioren-voor-senioren project realiseren. Ook meer praktische zaken kunnen worden aangepakt door de gemeente zoals het rolstoel vriendelijker maken van stoepen en stoepranden.

Werk en inkomen

Per 1 januari 2015 treedt de participatiewet inwerking. Deze wet houdt in dat mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om te re-integreren.Het hebben van passend werk en/of passende dagbesteding is voor iedereen zeer waardevol. Re-integratie naar regulier werk moeten een keten vormen waarbij doorstroming gestimuleerd wordt. Van de gemeente wordt hierop een actieve houding verwacht. Onderzocht moet worden of een samenwerking met ISD, SW en Werkgeverservicepunten tot de mogelijkheden behoren. Bij alles wat Lijst Salman Noordwijk in bovengenoemde wil bereiken blijft het uitgangspunt:

Regie in eigen hand en dicht bij de Noordwijker!

Het bewaken van de uitgaven betreft een prioriteit, voorkomen moet worden dat financiële debacles ontstaan. Zonder controle en handhaving is het risico hierop niet slechts theoretisch.

Lijst Salman ziet veel werk op de gemeente af komen, maar ook mogelijkheden, door op een transparante wijze en met maatwerk beleidsgebieden te verbinden.